Inhoudsopgave nr. 30 (november 2013)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Het wereldklooster
– Hoofdzonden: struikelstenen of richtingaanwijzers?
De politicus en de monnik over
‘de eerste steen in de handen van wie zonder zonde is’

(Steven Vanackere)
De kluizenaar en de wereld (1)
Naar een anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)
Fiat lux – denken in een ander licht?
Medische wetenschap langs monastieke perspectieflijnen
(Paul De Cock)
– De kluizenaar en de wereld (2)
Naar drie vaderspreuken over abba Sisoês de Grote
(Dirk Hanssens osb)
– Monastieke performances
Verrassende artistieke uitingen vanuit abdijen
(Thomas Quartier)

Tekeningen: Cécile Meindersma osb bij de vaderspreuken.

■ Oog in oog: Cornelius Tholens
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: Bernardus’ boodschap in 144 tekens
Koningshoeven bewandelt nieuwe wegen via sociale media
(Ruud Staverman)

■ Forum: 50 jaar Vaticanum II
Vaticanum II en Bose
Conspiratie van de beste soort
(Ivo Dujardin ocso)
– “Heel mijn leven heb ik naar God gezocht, nu lijd ik onder het gemis van kinderen”
Enzo Bianchi over zijn gemeenschap en zijn geloof
(Antonio Gnoli)
– Liturgische oecumene in de maak
Betere profilering van het vernieuwde lectionarium
door meerdere standplaatsen voor de proclamatie van de Schrift

(Daniel McCarthy osb)
– Moslims en christenen aan het handvest van de vriendschap
Monniken interreligieus geëngageerd – ontmoeting met sjiieten uit Iran
(Benoît Standaert osb)

■ Uitgehoord: De (klein)veehoeder
‘Onder kippen ligt de pikorde niet vast zolang er nieuwelingen komen’

■ Agenda

■ Boeken