Inhoudsopgave nr. 28 (juni 2013)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Economie en spiritualiteit
Echte crisis is van spirituele aard
De moeizame tocht naar een nieuwe ruimte voor geluk in overvloed
(Bert Claerhout)
– De economie van goed en kwaad
Het aggiornamento van de hervormingskapitalist Tomáš Sedláček
(Johan Verstraeten)
– Economie en haar ‘dubbele waarheid’
Veritas duplex in het licht van de Regel van Benedictus
(Jeroen Buve)
– De ‘vrije’ markteconomie van de monnik
Een vaderspreuk kort uitgelicht
(Dirk Hanssens osb)
– Benedictus en de vrije marktprijs:
een ongelukkige combinatie?
(Roel C.W. van der Voort)
“Matiging en handhaving van de kwaliteit en de ethos baart ons succes”
Brouwerijdirecteur Philippe Van Assche over de échte Trappist
(Ruud Staverman & Dirk Hanssens osb)

Vaderspreuken over commercie bij woestijnvaders
(selectie: Dirk Hanssens osb / tekening: Cécile Meindersma osb)

■ Kapittel: De hemelse handel
over een liturgische economie
(Thomas Quartier)

■ Oog in oog: een monnik van het ancien régime
(Charles van Leeuwen)

■ Forum: 50 jaar Sacrosanctum concilium
– Sacrosanctum concilium:
Een zich nog altijd ontwikkelend verhaal van een onopgeloste spanning 
(Mathijs Lamberigts & Joris Geldhof)
Tussen doopvont, altaar en ambo
Hoe architectuur, kunst en rituelen zin verlenen aan de liturgie
(Daniel McCarthy osb)
– Het belang van het altaar in het monastieke leven
(Johan te Velde osb)

■ Uitgehoord: De novicemeester
‘Maak je leerling eerst attent op het stand-by-lichtje’
(een monnik)

■ Agenda

■ Boeken