Inhoudsopgave nr. 27 (maart 2013)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Broederlijke vermaning
– Liefde en raad, yin en yang van de vermaning
Op Facebook vermaan je niet ‘broederlijk’
(Mark Van de Voorde)
– Gewetensonderzoek:
de gedeelde opdracht tot verbetering van het ‘gemenebest’
(Guerric Aerden ocso)
De hoge waarde van de broeder van de geringe stand
Broederlijke vermaningen in de brief van Jakobus
(Luc Devisscher)
– De filosofische correctie op het monastieke leven
Kierkegaard, Hegel en Vattimo heffen het vermanende vingertje –
terecht of onterecht?

(Wilfried Vanhoutte)
– Innerlijke structuur: dat is zend- en ontvangstapparatuur
Levenslooppsycholoog Sybe Travaille over jezelf worden, samenzijn en vermanen
(Dirk Hanssens osb)

Anonymus: voeten op de tafel?
(vertaling: Maurits Pinnoy / tekening: Cécile Meindersma osb)
Vaderspreuken over broederlijke vermaning
(selectie: Dirk Hanssens osb / tekening: Cécile Meindersma osb)

■ Kapittel: Het mooiste benedictijnse kapittel
over de broederlijke vermaning
(Dirk Hanssens osb)

■ Oog in oog: Columba Marmion en Désiré Mercier
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: ‘Ora et labora… en daadwerkelijke actie’
Zuster Erica Van de Cauter over het apostolaat van de priorij Regina Pacis
in Schoten

(Ruud Staverman)

■ Uitgehoord: De prior
‘Liefst als een stukje onberoerd ijzer tussen hamer en aambeeld’
(een monnik)

■ Agenda

■ Boeken