Inhoudsopgave nr. 24 (september 2012)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Integriteit – een precaire balans
– Integriteit en de rijkdom van de monastieke traditie
Een conceptuele verkenning 
(Marcel Becker)
– ‘Spreek de waarheid in je hart’
Het begrip integriteit belicht vanuit de benedicijnse leefregel en traditie
(Charles van Leeuwen)
– Tussen transparantie en discretie
Johannes Cassianus over de integere mens
(Alberic Bruschke ocso)
– Wegen naar heelheid en integriteit
Bij een miniatuur uit de Scivias van Hildegard van Bingen
(Simon Slijkhuis)
Opkomst en echec van een integere stijl 
De artistieke ‘School van Beuron’ en haar stille ondergang
(Felix Standaert)

Vaderspreuk: Het hart van de palm
vertaling: Maurits Pinnoy / tekening: Anne van Herreweghen

■ Kapittel: Woord en stilte in het christelijk gebed
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (2)
(Metropoliet Kallistos Ware)

■ Forum:
– De historische ontwikkeling van het Jezusgebed
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (3)
(Joris van Ael)
– Wijsheid van Theofaan de Recluus
Bloemlezing over het Jezusgebed
(Joris van Ael)
– Het voortdurend gebed en de Jezusnaam tussen Oost en West
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (4)
(Benoît Standaert osb)

■ Kovaardij: Waar Elckerlyc de vrede zoekt…
Prior Erik-Godfried Feys osb en de twee ‘benedictijnse huizen’ in Steenbrugge
(Dirk Hanssens osb)

■ Agenda

■ Boeken