Inhoudsopgave nr. 23 (juni 2012)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De vinger Gods
De vinger Gods en de messiaanse wending
Een bijbelse benadering 
(Jean Bastiaens)
– ‘De woorden van zijn hand’ zijn door de vinger Gods geschreven
Bij een sonnet van Gerrit Achterberg
(Dirk Hanssens osb)
Vingerwijzingen naar het onzichtbare
De hand van God in de Dialogen van paus Gregorius
(Gerard Mathijsen osb)
– Door de vinger Gods opgevoerd
Beschouwing van de hemel bij Bernardus van Clairvaux
(Guerric Aerden ocso)
– Overgave van het moment
De vinger Gods in het mystieke geschrift L’Abandon
(Dirk Boone)
– ‘De voorzienigheid is mijn radar’
Gesprek met broeder Edward Bryssinck ocso van de abdij van Scourmont
(Frans Crols)

Vaderspreuken:
. Vaderspreuken waarin de vinger Gods de weg wijst
. Abba Ammonas
selectie: Dirk Hanssens osb / tekening: Kobe

■ Focus: ‘Duizend jaar als één dag’
Camaldulenzen vieren millenniumfeest
(Tim Peeters)

■ Forum:
– De kracht van de Naam in het Oude Testament
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (1)
(Philippe Vanderheyden osb)
Levende stenen: een blik achter de schermen
De nieuwe Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
(Eric Galle)

■ Uitgehoord: De weefster
… zet het weefwerk niet naar haar hand 

■ Kovaardij: ‘Hier is alle vakmanschap overtroffen’
Gesprek met abdis Sabien Bousson over het ‘constig leeven’ in
de Sint-Godelieveabdij 

(Dirk Hanssens osb)

■ Agenda

■ Boeken