Inhoudsopgave nr. 2 (maart 2008)

■ Redactioneel

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Maria, hoge Vrouwe van Cîteaux
– Maria, de hoge Vrouwe. Bernardus’ mariale devotie geënt op de hoofse cultuur
(door Guerric Aerden ocso)
– Maria: geen model voor dwaze bruiden. Karakteristieken van de mariale vroomheid van Cîteaux (door Guerric Aerden ocso & Dirk Hanssens osb)
– Salve Regina. Gedicht (door Jos Stroobants)
– Ziedaar je moeder. Ervaring van een martelaar van deze tijd: Christophe Lebreton (door Bernardo Olivera ocso)

■ Anonyma (door Davide Meindersma)

■ Kapittel
– De stilte voor de storm (door Ruddy Pareyns)

■ Kovaardij
– In de Sint-Willibrordsabdij te Doetinchem…
… heerst vreugde over het aantreden van de nieuwe abt
 (door Maria van Mierlo)

■ Column
– Lezen steunt het ware geloof (door Kees Fens)

■ Focus
– Godlof! Een bewogen dag voor wie begaan is met de kloosterliturgie
(door Bruno Wilderbeek ocso & Dirk Hanssens osb)
– Het experiment. Benediktusgroep Nijmegen viert lustrum
(door Dirk Hanssens osb & Ton Nuij osb)

■ Oog in oog
– Ida van Leuven (door Charles van Leeuwen)

■ Forum
– Honderd jaar benedictijnen in Noord-Transvaal (Zuid-Afrika). Deel I: 1906-1940
(door Frank Teirlinck & Dirk Hanssens osb)

■ Agenda

■ Boeken/CD’s