Inhoudsopgave nr. 19 (september 2011)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De school eindigt nooit
– ‘De weg is naar u toegekomen. Sta op en ga lopen’
Over leren en onderwijzen in bijbels-christelijk perspectief
(Piet Raes)
– ‘Niemand stijgt op naar de hemel, tenzij wie eruit is neergedaald’
Bernardus van Clairvaux als meester voor meesters
(Wim Verbaal)
– De oefenschool van Benedictus: leren in all seasons 
(Wil Derkse)
– De school der onwetenden
Een filosofische benadering 
(Luk Sanders)
– ‘Neem jongeren mee naar plaatsen van geloof’
Bisschop Everard de Jong over de oases van het katholiek onderwijs
(Ruud Staverman)

■ Kapittel: Het uitblazen van de kaars
(Jef Vekemans)

■ Oog in oog: Maria van Egypte
(Charles van Leeuwen)

■ Focus: De bouwwerf en de kruisweg
Sint-Sixtusabdij van Westvleteren draagt stilte uit in Vlaanderen
(Dirk Hanssens osb)
– intertekst: Stil over~wegen (Dirk Hanssens osb)

■ Uitgehoord: De koster
(een monnik)

■ Forum:
– Het mouridisme in Antwerpen
Een tak van het soefisme
(Benoit Standaert osb)
– Het orthodoxe klooster in Maldon
Notities bij een pelgrimage en studiebezoek
(Kefas Rietkerk osb)
– Sint-Hubertus geboekstaafd en tentoongesteld
Het kloostermuseum van Piconrue (Bastogne) en zijn religieuze kunst
(Harry van Royen)

■ Agenda

■ Boeken