Inhoudsopgave nr. 18 (juni 2011)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De spirituele zintuigen
– Het zintuig van de verlichte liefde
Over de sensus amoris
in de geschriften van Willem van Saint-Thierry

(Guerric Aerden ocso)
– De benedictijnse smaak
Monastieke perspectieven op zintuiglijkheid in de liturgie
(Thomas Quartier)
– Olivier Messiaen, de muzikale monnik
Muziek voor lichamelijke en spirituele zintuigen
(Jan Christiaens)
– Hoe openen de spirituele zintuigen zich?
Benedictines en schrijfster Meg Funk
over monastieke vorming en spirituele zintuigen

(Alberic Bruschke ocso)
– Aanschouwelijke catechese der zinnen
Het ‘museum’ van dom Amandus Prick
(Dirk Hanssens osb)

Poetische entr’actes:
Haasje-over, gedicht van Karel Sergen
Senanque & Montmirail, gedichten van Hedwig Speliers
Open zinnen voor levende lavendel, duiding door Dirk Hanssens osb
De ontdekking, gedicht van Toon Tellegen
Open zinnen voor de zin, duiding door Dirk Hanssens osb

■ Kapittel: Een geheim dat al 900 jaar meegaat
Bij de herdenking van Robertus van Molesme
(Guerric Aerden ocso)

■ Oog in oog: Macarius de Grote
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: ‘Wat betekent het dat wij zusters zijn?’
Gesprek met zuster Noella Ghijs, algemeen overste van de bernardinnen
(Maria van Mierlo)

■ Focus: Een blik op de Russische ziel
Beschouwingen bij de expositie Glans en glorie in de Amsterdamse Hermitage
(Bert Claerhout)
– intertekst: Het voorhangsel in de iconostase (Tom Breukel)

■ Uitgehoord: De moestuinwroeter
(een monnik)

■ Agenda

■ Boeken