Inhoudsopgave nr. 16 (januari 2011)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Recht en gerechtigheid
– Voor wie gaat de zon van de gerechtigheid op?
Obadja of de profeet van het rechtgeaarde verlangen
(Luc Devisscher)
– Verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin
Een evenwichtsoefening in gerechtigheid en integriteit
(Dirk Hanssens osb)
– Dan keert het hart zich vol mededogen tegen de rede
Een spirituele benadering van de wetgeving en de rechtspraak
(Paul Quirynen)
– Middeleeuws asielrecht in kloosters
(Thomas Herman Bianchi)
– Een in tweeën gehouwen kat
Boeddhistisch inzicht in de betekenis van rechtsregels
(Jef Vekemans)

…Op kromme lijnen: – Verhouding van recht en gerechtigheid (Luk Sanders)
– Een hondse rechtszaak (Carla Casseau)

■ Kapittel: Rechtgeaard
Over recht en gerechtigheid bij Bernardus van Clairvaux
(Guerric Aerden ocso)

■ Uitgehoord: De bibliothecaris
(een monnik)

■ Kovaardij: ‘Het verleden heeft een ander gezicht gekregen’
Sluier van verdriet over de abdij van Dendermonde – 
gesprek met abt Gerard van Malderen
(Maria van Mierlo)

■ Oog in oog: Anselmus van Canterbury
(Charles van Leeuwen)

■ Focus: Niets doen, zomaar zijn, dat is genoeg
Zuster Hannah over tijd maken en ruimte creëren
(Leo Feyen)

■ Forum: Mount Koya
Bezoek aan een Japans monnikendorp
(Ann Desplenter)

■ Agenda

■ Boeken