Inhoudsopgave nr. 15 (november 2010)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Contemplatie: de weg naar vrede
– Zwijgen of spreken over contemplatie:
strijdvraag voor monniken van het eerste uur
(Daniël Hombergen ocso)
– Een wandeling van hier naar ginder – en terug
Symposiumvoordracht voor wandelaars
(Dirk Hanssens osb)
– De icoon van de contemplatie
Mediteren bij de Triniteit volgens Rublev
(Thom Breukel)
– Pluk de dag en bid de getijden
Wat contemplatie gaande houdt…
(Henny Koop)
– De kunst van de contemplatie
zich laten kleuren door de zoektocht naar de Werkelijkheid
(Maria Scherf)

■ Uitgehoord: De ziekenbroeder
(een monnik)

■ Kovaardij: ‘… maar de buitenkant blijft gelukkig intact’
Abdij Bornem wordt wooncomplex –
gesprek met abt Leo van Schaverbeeck o.cist.
(Maria van Mierlo)

■ Oog in oog: Zuster Jesualda Kwanten
(Charles van Leeuwen)

■ Focus: ‘Tweespraak’ – onder vertalers van de Regel van Benedictus
Patrick Lateur over gloednieuw en Vincent Hunink over nieuw vertaalwerk

■ Forum:
– Het spirituele portret van een groot monnik
In memoriam dom André Louf ocso (1929-2010)
(Guerric Aerden ocso)
– Conversio per viam monasticam
John Henry Newmans overstap naar de rooms-katholieke kerk
niet vreemd aan zijn liefde voor het religieuze gemeenschapsleven
(Wilfried Vanhoutte)
– ‘Wandelen op kloosterritme’
Een gesprek met de ‘drievuldigheid’ van de Wandelmaat
(Jan Glorieux)

■ Agenda

■ Boeken