Inhoudsopgave nr. 13 (juni 2010)

■ Redactioneel

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Gratie en affectiviteit
– Gratie en affectiviteit
Aelred van Rievaulx en de relationele afstemming
(Guerric Aerden ocso)
– Het ‘versteende’ ideaal van broederlijkheid
De kapittelzaal van Rievaulx
(Harry van Royen)
– Soorten van vriendschap
Aelred van Rievaulx in de bent der filosofen
(Paul van Tongeren)
– Een hoog lied
Liefde achtmaal overdacht
(Maria van Mierlo)
– Vriend van God of veertje op zijn Adem?
Aelred van Rievaulx versus Hildegard van Bingen
(Simon Slijkhuis)
– ‘Zo onvoorwaardelijk bloot…’
Een spiritualiteit van de aanraking –
bij zeven schilderijen van Johannes Wickert

(Guido Vanhercke & Dirk Hanssens osb)

Vaderspreuk: abba Anonymus (Davide Meindersma)

■ Kapittel: De heilige Kerk van zondaars en één Herder
Twee homilieën
(Kris Op de Beeck osb & Dirk Hanssens osb)

■ Kovaardij: ‘Men mag zien dat hier een abdij ligt’
Keizersberg verpacht abdijtuin en kiest voor zichtbaarheid
(Maria van Mierlo)

■ Uitgehoord: De cantor
(een monnik)

■ Oog in oog: Amandus en Remaclus
(Charles van Leeuwen)
(tekening: Davide Meindersma)

■ Forum:
– Naar de monastieke bronnen in Italië
(Charles van Leeuwen)
– De onera van Aelred van Rievaulx
impressie van een internationaal colloquium
(Guerric Aerden ocso)

■ Agenda

■ Boeken