Inhoudsopgave nr. 1 (januari 2008)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De kovel – een mantel vol leeftocht
– De naaktheid bedekt. Antropologische, bijbelse en vroegchristelijke grondslagen van de monastieke kleding. (Guerric Aerden ocso)
– De kovel die ik immer draag. Tussen herinnering en droom. (Miek Pot)
– De kovel. Spiritualiteit als levenskunst. (Benoît Standaert osb)
– Kruispunt-kloosterserie in abdij Keizersberg: de zoektocht naar de juiste vorm. (Leo Fijen)
– Gebatikte kovels – gebatikt leven. Een poëtisch ervaringsbericht vanuit het Liobaklooster.(Dirk Hanssens osb)

■ Abt Poimen (Davide Meindersma)

■ Kapittel
– Toon en ondertoon (Ruddy Pareyns)

■ Kovaardij
– Abij Sion in Diepenveen… waar een groep van cisterciënzer vrienden bloeit (Maria van Mierlo)

■ Column
– Een lage kerk voor de nacht (Kees Fens)

■ Focus
– Wachters bij de bron: het Godsvriendenhuis in Herent
– Over brouwers die bouwen en trappistinnen die herbeginnen: Sint-Sixtusabdij en abdij Koningsoord

■ Oog in oog
– Basilius de Grote (Charles van Leeuwen)

■ Forum
– met bijdragen over het monastieke leven in Noorwegen, Tsjaad, Peru, Bosnië, …

■ Agenda

■ Boeken