osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

De Kovel is het orgaan van het samenwerkingsverband tussen Vlaamse en Nederlandse abdijen en priorijen van benedictijner- of cisterciŽnzersignatuur. Als publieks- en bewaartijdschrift hoopt het een vaste plek te verwerven in het hart van de spirituele beleving van zowel bewuste christenen als ernstige zinzoekers. De term 'kovel' - die verwijst naar het kleed dat de monniken in de bidplaats boven hun habijt dragen - attendeert immers op de mantelzorg die de benedictijnse familie verschuldigd is aan al wie op zoek gaat naar betrouwbare spirituele paden.
De Kovel is het Vlaams-Nederlandse tijdschrift dat geredigeerd wordt door monniken en monialen uit de benedictijnse traditie (o.s.b., o.cist. en o.c.s.o.)
De Kovel richt zich tot alle lezers die waarde hechten aan een beproefd zingevingskader of hongeren naar meer diepgang en spiritualiteit.
De Kovel wil het wijde gewaad zijn voor ieder die hunkert naar harmonie en evenwicht in de rusteloze, versnipperde wereld van vandaag.
De Kovel verschijnt vijf keer per jaar (januari, maart, juni, september, november). Elke aflevering telt 80 bladzijden (of meer) vol leerrijke bijdragen en informatie.