osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

Abonneer U vandaag nog

● een gewoon jaarabonnement kost € 30
● een steunabonnement kost € 40
● een studentenabonnement kost € 20 (mits opsturen van een kopie van uw studentenkaart)
● een proefabonnement kost € 12 (vervalt na ontvangst van 2 afleveringen)
● één los nummer € 7 (het laatst uitgegeven nr.)

Gelieve het verschuldigde bedrag te storten:

- Nederland: girorekening 907601 (IBAN: NL35 INGB 0000 9076 01 | BIC: INGBNL2A)
- Belgi: postrekening 000-3256647-66 (IBAN: BE07 0003 2566 4766 | BIC: BPOTBEB1)

t.n.v. De Kovel, Johannahoeveweg 79,
NL-6816 VG Arnhem.

Vul het e-formulier in: klik hier

Een abonnement op De Kovel houdt geen enkel risico in. Te allen tijde kan het abonnement opgezegd worden. Het bedrag wordt dan teruggestort, met aftrek van de prijs van reeds ontvangen afleveringen. Zonder opzegging vr 1 december wordt het abonnement evenwel stilzwijgend verlengd. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de wet op de privacy.