osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

archief

INHOUDSOPGAVE Nr. 43 (juni 2016)

Kort Nieuws

Dossier: Engelen om ons heen
- Engelen en hun hardnekkige voortbestaan (*)
          Bijbelse en niet-bijbelse gestalten van onschuld en overwinningsdrang
          (Dirk Hanssens osb)
- Een heuse werkelijkheid… in beelden
          Engelen vanuit de theologie beschouwd
          (Anselm Grün osb)
- Geroepen tot Gods lof en dienst aan mensen
          De engelenkoren in het visioen van Hildegard van Bingen
          (Maura Zátonyi osb)
- Dankbaarheid, liefde en eerbied
          Bernardus' devotie voor engelen
          (Tamar Vertommen ocso)
- Het polemische gedicht over de cherubijn en de goede dief
          Een paassoghita van de Chaldeeuwse Kerk
          (Robert Matheus)
- Wenende engelen
          Islamitische gestalten van het onzichtbare en onkenbare
          (Joke Lambelin)
- Sporen van kloosterengelen
          Op zoek naar ervaringen van het bovennatuurlijke in abdijen
          (Thomas Quartier osb)

DRIE ENGELENVERZEN
- 'Staties naar Caravaggio VII - bij het schilderij Matteüs en de engel'
- 'Aartsvleugels - Michaël, Gabriël, Rafaël en Ariël'
- 'Bijna zomer - alsof alles nog moet beginnen'
          (Jos Stroobants)

Oog in oog: Aartsengel Michaël
          (Charles Van Leeuwen)

Forum: Het getuigenis van Tibhirine (*)
          Twintig jaar na de moord op de zeven trappisten
          (Armand Veilleux ocso)

Kovaardij: Op adem komen in de duinen van Egmond
          Palliatief respijthuis Alkmaar onder Lioba's vleugels
          (Maria van Mierlo)

Agenda

Boeken


Terug naar overzicht