osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

23ste Hildegarddag - ootmoed en uitkeer

De middeleeuwse abdis, mystica, profetes, natuurvorser, genezeres, dichteres en componiste Hildegard van Bingen wordt al eeuwen vereerd. Maar door allerlei kerkpolitieke strubbelingen werd zij nooit officieel heilig verklaard. Eeuwenlang leek de wereld geen belangstelling voor haar te hebben. Dat veranderde in de 19de eeuw, toen de monniken van Solesmes haar geschriften begonnen te vertalen. In de 20ste eeuw is de belangstelling ge´ntensiveerd. Nog niet zo lang geleden verleende de Heilige Stoel haar de status van universeel heilige. En nog opmerkelijker: enkele maanden later riep paus Benedictus XVI de sibille van de Rijn tot kerklerares uit.

Zo veelzijdig als de werken van Hildegard van Bingen, zo rijk belooft de open Hildegarddag te worden, waarvoor de Studiegroep Hildegard van Bingen en de redactie van De Kovel op zaterdag 14 september 2013 in de benedictijnenabdij Keizersberg (Leuven) hun beste beentje voorzetten. De Hildegarddag heeft plaats onder de noemer 'Ootmoed en uitkeer'. Sprekers Hans Wilbrink, Thomas Quartier, Lutgart Gillis en Louis Van Hecken belichten diverse aspecten uit de spiritualiteit, het beeldende vermogen en de geneeskunst van Hildegard, terwijl Dirk Hanssens osb in een performance aantoont dat je de 'begeestering' moet kunnen uitleven. Het symposium, dat ook nog eens veel ruimte biedt voor ontmoeting en uitwisseling (o.a. aan de verschillende info- en verkoopstanden), begint om 9 uur en sluit af om 17 uur. In de deelnameprijs van 18 euro is een heuse 'Hildegardische maaltijd' in het mooie abdijkader van Keizersberg inbegrepen.

Op de Hildegarddag wordt tevens het septembernummer van De Kovel voorgesteld, een special in vierkleurendruk, geheel gewijd aan Hildegard van Bingen.

● Bekijk de affiche: klik hier
● Gedetailleerd programma (flyer): klik hier
● Bekijk enkele foto's: klik hier