osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

volbracht

MONASTIEKE LEEROPDRACHT

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven voorziet sinds 1 oktober 2014 in de leeropdracht Liturgische en monastieke spiritualiteit. Prof. dr. Thomas Quartier (1972), docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gastdocent aan de benedictijnse hogeschool Sant'Anselmo in Rome en kernredacteur van De Kovel, bekleedt als eerste hoogleraar deze bijzondere leeropdracht. Op dinsdag 5 mei (14u30) houdt prof. Quartier, tijdens een publieke academische zitting, een openingslezing in de Promotiezaal van de KU Leuven (Naamsestraat 22). De lezing draagt de titel: Hedendaagse liturgische en monastieke spiritualiteit. Interdisciplinaire en hermeneutische perspectieven. Aansluitend vindt er een receptie plaats.

Met de leeropdracht en de publieke lezing van Thomas Quartier hoopt de Leuvense faculteit de traditie van het Liturgisch Instituut - een samenwerkingsverband tussen de abdij Keizersberg en de KU Leuven - te versterken. De directeur van het Liturgisch Instituut, prof. dr. Joris Geldhof, en de decaan van de faculteit, prof. dr. Mathijs Lamberigts, hopen dat het onderzoek en het onderricht op het gebied van de liturgische en monastieke spiritualiteit eveneens een impuls kunnen betekenen voor de academische bestudering van de monastieke traditie. Dit zou de monastieke familie in de Lage Landen ten goede komen.

Thomas Quartier publiceerde o.a. Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen (Bernemedia 2013) en heel onlangs Anders leven. Hedendaagse monastieke spiritualiteit (Bernemedia 2015) waarin een vijftal eerder in De Kovel verschenen artikelen (rond de liturgische tijd, het bevrijdend offer, stabiliteit en de kunst van het loslaten, de maakbare wereld en de 'tegendraadse' gids Konstantin Wecker) verwerkt zijn.

● Bekijk enkele foto's: klik hier