osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

TUSSEN HANDBOOG EN KROMSTAF

De Kovel, de Hoge Gildenraad van Brabant (HGB), de Hoge Gildenraad der Kempen (HGK) en de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) slaan de handen in elkaar om een dagvullend congres te organiseren in de Leuvense abdij Keizersberg op de prachtige, historische site van de hertogelijke burcht. Het congres vindt plaats op zaterdag 26 april 2014 onder het motto 'Tussen handboog en kromstaf' en belicht de raakvlakken tussen het gildenwezen en de monastieke wereld, zowel op historisch als beschouwelijk vlak. Het juninummer van De Kovel (DK-33), dat als special in vierkleurendruk verschijnt, zal o.m. de referaten van de sprekers op het congres (prof. dr. Peter Nissen en gildeproost HGB Dirk Hanssens osb) en een ge´llustreerde, journalistieke reportage van het kleurrijke gebeuren in Keizersberg bevatten.


● Bekijk enkele foto's: klik hier (foto's: Bruno Daenen)