Inhoudsopgave nr. 37 (maart 2015)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De stichters van Cîteaux
– Cîteaux in de kering van het eerste millennium:
monastieke synthese van een maatschappelijke herbronning
(Harry van Royen)
– Een open plek in het woud (*)
Stichting van Cîteaux door drie elkaar opvolgende abten
(Guerric Aerden ocso)
– De liefdesweg van Stephanus Harding (*)
Het nuchter meesterschap van een bewogen abt
(Wim Verbaal)
– De Bijbel van Stephanus Harding:
vrucht van respect en zin voor authenticiteit
(Guerric Aerden ocso)
– Heiligencultus en vorming van een identiteit in Cîteaux
De iconografie van Hiëronymus in de handschriften
uit het atelier van Stephanus Harding
(Alessia Trivellone))
– Cîteaux, de kerkhervorming en de Investituurstrijd
Het engagement van de eerste cisterciënzers uit miniaturen afgelezen
(Dirk Hanssens osb)

■ Focus: Een spirituele vriendschap die zich blijft ontwikkelen
Geschiedenis van de benedictijnse oblatuur (3)
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: “Het verzoek van de Heer was een verrassing van de heilige Geest”
Chemin Neuf brengt nieuw elan in Oosterhout
(Ruud Staverman)

■ Uitgehoord: De boekbindster
(een monnik)

■ Forum: Het werkende evenwicht (*)
Derde Internationale Vormingsbijeenkomst Congregatie Subiaco-Monte Cassino
(Henry Vesseur osb)

■ Agenda

■ Boeken