Inhoudsopgave nr. 32 (maart 2014)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Het offer
– Het bevrijdende offer (*)
Over het corrigerende accent van de monastieke theologie
(Thomas Quartier)
– Onze-Lieve-Vrouw van de Atlas
en het verhaal over offergezindheid dat ouder is dan de historie over Tibhirine
(Theo Dirix)
– De doornenkroon, de soldaat en de kunstenaar
Bij enkele etsen van Paul van Dongen
(George Meertens)
– Opdat wij niet onvruchtbaar noch ondankbaar zijn
De offergedachte bij Ireneüs van Lyon
(Henry Vesseur osb)
– “Het echte offer is de dankbare aanvaarding dat jou slechts één stapje voorwaarts is gegund” (*)
Kluizenares Elisabeth over oefenen in godsvertrouwen
(interview: Dirk Hanssens osb)
– Luisteren naar de wereld
Het engagement van de oblaten van Sint-Benedictus
(Charles van Leeuwen)
– “Je krijgt iets heel moois aangereikt”
Oblaat en predikant Anne-Marie Visser over het offer
(interview: Ruud Staverman)

Tekening: Cécile Meindersma osb bij een vaderspreuk van abba Macarius de Grote.

■ Focus: Vriendschappen die zich blijven ontwikkelen
Geschiedenis van de benedictijnse oblatuur (I)
(Charles van Leeuwen)

■ Uitgehoord: De abdijwinkelier
(een monnik)

■ Forum: Een monastieke odyssee: trappisten in de Franse Omwenteling
Deel I: Hervorming
(Guerric Aerden ocso)

■ Agenda

■ Boeken