Inhoudsopgave nr. 30 (november 2013)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Het wereldklooster
– Hoofdzonden: struikelstenen of richtingaanwijzers?
De politicus en de monnik over
‘de eerste steen in de handen van wie zonder zonde is’

(Steven Vanackere)
– De kluizenaar en de wereld (1) (*)
Naar een anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)
– Fiat lux – denken in een ander licht? (*)
Medische wetenschap langs monastieke perspectieflijnen
(Paul De Cock)
– De kluizenaar en de wereld (2)
Naar drie vaderspreuken over abba Sisoês de Grote
(Dirk Hanssens osb)
– Monastieke performances
Verrassende artistieke uitingen vanuit abdijen
(Thomas Quartier)

Tekeningen: Cécile Meindersma osb bij de vaderspreuken.

■ Oog in oog: Cornelius Tholens
(Charles van Leeuwen)

■ Kovaardij: Bernardus’ boodschap in 144 tekens
Koningshoeven bewandelt nieuwe wegen via sociale media
(Ruud Staverman)

■ Forum: 50 jaar Vaticanum II
– Vaticanum II en Bose (*)
Conspiratie van de beste soort
(Ivo Dujardin ocso)
– “Heel mijn leven heb ik naar God gezocht, nu lijd ik onder het gemis van kinderen”
Enzo Bianchi over zijn gemeenschap en zijn geloof
(Antonio Gnoli)
– Liturgische oecumene in de maak
Betere profilering van het vernieuwde lectionarium
door meerdere standplaatsen voor de proclamatie van de Schrift

(Daniel McCarthy osb)
– Moslims en christenen aan het handvest van de vriendschap
Monniken interreligieus geëngageerd – ontmoeting met sjiieten uit Iran
(Benoît Standaert osb)

■ Uitgehoord: De (klein)veehoeder
‘Onder kippen ligt de pikorde niet vast zolang er nieuwelingen komen’

■ Agenda

■ Boeken