Inhoudsopgave nr. 24 (september 2012)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Integriteit – een precaire balans
– Integriteit en de rijkdom van de monastieke traditie
Een conceptuele verkenning 
(Marcel Becker)
– ‘Spreek de waarheid in je hart’
Het begrip integriteit belicht vanuit de benedicijnse leefregel en traditie
(Charles van Leeuwen)
– Tussen transparantie en discretie
Johannes Cassianus over de integere mens
(Alberic Bruschke ocso)
– Wegen naar heelheid en integriteit
Bij een miniatuur uit de Scivias van Hildegard van Bingen
(Simon Slijkhuis)
– Opkomst en echec van een integere stijl (*)
De artistieke ‘School van Beuron’ en haar stille ondergang
(Felix Standaert)

Vaderspreuk: Het hart van de palm
vertaling: Maurits Pinnoy / tekening: Anne van Herreweghen

■ Kapittel: Woord en stilte in het christelijk gebed (*)
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (2)
(Metropoliet Kallistos Ware)

■ Forum:
– De historische ontwikkeling van het Jezusgebed
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (3)
(Joris van Ael)
– Wijsheid van Theofaan de Recluus
Bloemlezing over het Jezusgebed
(Joris van Ael)
– Het voortdurend gebed en de Jezusnaam tussen Oost en West
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (4)
(Benoît Standaert osb)

■ Kovaardij: Waar Elckerlyc de vrede zoekt…
Prior Erik-Godfried Feys osb en de twee ‘benedictijnse huizen’ in Steenbrugge
(Dirk Hanssens osb)

■ Agenda

■ Boeken