Inhoudsopgave nr. 23 (juni 2012)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: De vinger Gods
– De vinger Gods en de messiaanse wending (*)
Een bijbelse benadering 
(Jean Bastiaens)
– ‘De woorden van zijn hand’ zijn door de vinger Gods geschreven
Bij een sonnet van Gerrit Achterberg
(Dirk Hanssens osb)
– Vingerwijzingen naar het onzichtbare (*)
De hand van God in de Dialogen van paus Gregorius
(Gerard Mathijsen osb)
– Door de vinger Gods opgevoerd
Beschouwing van de hemel bij Bernardus van Clairvaux
(Guerric Aerden ocso)
– Overgave van het moment
De vinger Gods in het mystieke geschrift L’Abandon
(Dirk Boone)
– ‘De voorzienigheid is mijn radar’
Gesprek met broeder Edward Bryssinck ocso van de abdij van Scourmont
(Frans Crols)

Vaderspreuken:
. Vaderspreuken waarin de vinger Gods de weg wijst
. Abba Ammonas
selectie: Dirk Hanssens osb / tekening: Kobe

■ Focus: ‘Duizend jaar als één dag’
Camaldulenzen vieren millenniumfeest
(Tim Peeters)

■ Forum:
– De kracht van de Naam in het Oude Testament
Colloquium ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven’ (1)
(Philippe Vanderheyden osb)
– Levende stenen: een blik achter de schermen (*)
De nieuwe Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
(Eric Galle)

■ Uitgehoord: De weefster
… zet het weefwerk niet naar haar hand 

■ Kovaardij: ‘Hier is alle vakmanschap overtroffen’
Gesprek met abdis Sabien Bousson over het ‘constig leeven’ in
de Sint-Godelieveabdij 

(Dirk Hanssens osb)

■ Agenda

■ Boeken