Categorie archief: Verwacht

Abonneren

Abonneer U vandaag nog
(jaargang 2017)

 

● een gewoon jaarabonnement kost € 30 
● een steunabonnement kost € 40
● een studentenabonnement kost € 20 (mits opsturen van een kopie van uw studentenkaart)
● een proefabonnement kost € 12 (vervalt na ontvangst van 2 afleveringen)
● één los nummer € 7 (het laatst uitgegeven nr.)

Gelieve het verschuldigde bedrag te storten:

– Nederland: girorekening 907601 (IBAN: NL35INGB0000907601 | BIC: INGBNL2A)
– België: postrekening 000-3256647-66 (IBAN: BE07 0003 2566 4766 | BIC: BPOTBEB1)

t.n.v. De Kovel, Johannahoeveweg 79,
NL-6816 VG Arnhem.

U kan zich abonneren via dit contactformulier:

● het abonnement is pas geldig na het storten van het verschuldigde bedrag.
● na 1 augustus van de lopende jaargang is het wegens administratieve redenen niet meer mogelijk om nog een jaarabonnement te nemen. Wel is dan nog een proefabonnement mogelijk dat recht geeft op de nummers 4 en 5 van de lopende jaargang.

 


Een abonnement op De Kovel houdt geen enkel risico in. Te allen tijde kan het abonnement opgezegd worden. Het bedrag wordt dan teruggestort, met aftrek van de prijs van reeds ontvangen afleveringen. Zonder opzegging vóór 1 december wordt het abonnement evenwel stilzwijgend verlengd. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de wet op de privacy.

Kloosterjobs uit de doeken gedaan


De behartiging van alles wat er te doen valt in de besloten wereld van het klooster vormde voor de redactie van De Kovel een goede reden om volgelingen van Benedictus te bevragen op ervaringen met de hun opgedragen bedieningen. Uitgeschreven gesprekjes op basis van eenvoudige vragen als ‘sluit uw taak aan bij uw ambitie?’, ‘wat zijn de vervelende en de leuke kanten van uw job?’, ‘hebt u een rolmodel voor ogen?’ en ‘welke raad geeft u uw opvolg(st)er?’: een vlottere manier om lezers te betrekken bij wat zich achter de kloostermuren afspeelt, is moeilijk denkbaar. (…)

Maar wie zou de eenvoud van de dagelijkse realiteit van de ambtsuitoefening aan het wonder van de diepe monastieke gronden paren?
Hoofdredacteur Dirk Hanssens osb nam de uitdaging aan en dropte als anonymus aflevering na aflevering een stukje over een kloosterjob in de daartoe geschapen rubriek Uitgehoord van ‘zijn’ en ons publieksblad. (…)
Algauw bleken die stukjes gefingeerde interviews te zijn,

waarbij de auteur hoogstens kon terugvallen op spaarzaam ingezonden ontboezemingen of tips van medebroeders en -zusters en zich des te vaker ontpopte tot een rollenspeler die zich fantasie noch moeite ontzegde om in de huid te kruipen van wie de onderscheiden kloosterjobs en monastieke functies waarneemt. Het geheel werd een rijk palet waarin de anekdote, het aforisme, de lichte scherts en het bloedserieuze weerwoord voor een schildering zorgden die van het ogenschijnlijk weinig opwindende leven van de monnik of de moniale iets heel bijzonders maakt.
(Uit het Ten Geleide van abt Alberic Bruschke ocso in Uitgehoord!)

De prikkelende stukjes over bekende en enkele minder bekende kloosterjobs wekten de aandacht van de directie van de Nederlandse uitgeverij ROYAL JONGBLOED. In het najaar 2015 presenteert de uitgeverij, in nauwe samenwerking met DE KOVEL,de bundeling van 21 stukjes, elk voorzien van een suggestieve, paginagrote illustratie van de hand van Davide Meindersma.
Het fraai vormgegeven boek draagt de titel Uitgehoord! 21 kloosterjobs uit de doeken gedaan en telt 96 pagina’s.