Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 47 (maart 2017)

Kort Nieuws

Dossier: Levend water
– Het water van het doopritueel:
symbool van nieuw en vurig leven
(Dirk Hanssens osb)
– De vrouw bij de bron
Op zoek naar levend water in de Schrift
(Rebekka Willekes ocso)
– Wateren die in stilte vloeien
Cisterciënzers en hun hang naar water
(Guerric Aerden ocso)
De bronnen van de Heiland
Water putten met Bernardus van Clairvaux
(Tamar Vertommen ocso)
– Een stroom van gebed
Monastieke getijden op de golfslag der psalmen
(Thomas Quartier osb)
In het teken van het water
Grafisch kunstenares Els Vos en glaskunstenaar Joost Caen
over hun artistieke drijfveren

(Dirk Hanssens osb)

TWEE PASSIEGEDICHTEN VAN JO GISEKIN
– Johannes naast het kruis
– Dertig zilverlingen

Gedicht ontsloten: De vraag als een waterwieling
Duiding bij het vers ‘Vragenderwijs’ van Guillaume van der Graft
(Dirk Hanssens osb)

Forum: Monnik in de songs
Monastieke bespiegelingen rond de figuur en het repertoire van Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Kovaardij: ‘We zijn besloten, maar niet gesloten’
Trappistinnen van Koningsoord openen natuurbegraafplaats
(Ruud Staverman)

Agenda

Boeken

 

Inhoudsopgave nr. 46 (januari 2017)

Kort Nieuws

Dossier: Johannes Cassianus
De novicemeester van het godgewijde leven
Leven en werk van Johannes Cassianus
(Dirk Hanssens osb)
– Johannes Cassianus
en zijn visie op de deugd van de nederigheid
(Rien van den Heuvel osb)
– Ondeugden en de geestelijke weg
De inzichten van Johannes Cassianus
(Gabriele Ziegler)
– Ambidexter – dubbel rechtshandig
Een model voor de geestelijke strijd bij Johannes Cassianus
(Fidelis Ruppert osb)
– Het rustgebed:
een impuls voor het geestelijk leven
(Peter Dyckhoff)

Uit de werken van Johannes Cassianus:
De vergelijking van de koepelbouwer
De vergelijking van de sluwe slang
De vergelijking van de speerwerper
De vergelijking van de was en de zegelring
De vergelijking van het pluisje of veertje
(selectie: D. Hanssens osb)

Forum: Twee referaten op het generaal kapittel van de congregatie
van Subiaco-Montecassino
– Enkele reflecties over het monastieke leven
(Giorgio Bonaccorso osb)
– De monastieke schat doorgeven
(David D’Hamonville osb)

Focus: Godsliefde – Willem van Saint-Thierry
Oude teksten in een nieuwe taal voor mensen van vandaag
(Frederique Vanneuville)

Resonanties: De vrolijke zonderling
Hauschka ‘prepareert’ de wereld
(Thomas Quartier)

Agenda

Boeken