Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 51 (januari 2018)

Kort Nieuws

 Dossier: Willem van Saint-Thierry
De eerste mystieke schrijver van de Lage Landen
Leven en werk van Willem van Saint-Thierry
(Paul Verdeyen s.j.)
– Alleen de ervaring leert het
Hoe Willem van Saint-Thierry deelt wat niet mededeelbaar is
(Guerric Aerden ocso)
– Hoe ‘schrijf’ je iemand heilig?
Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry
over de heilige die ze niet waren
(Wim Verbaal)
– Beeld en gelijkenis van God
De mystieke antropologie van Willem van Saint-Thierry
(John Arblaster)

BLOEMLEZING UIT HET OEUVRE VAN WILLEM VAN SAINT-THIERRY
(Guerric Aerden ocso)

 • ‘Met heel je hart geloven’ (Spiegel van het geloof)
 • ‘Weggejaagd blijf ik aanhalig’ (Meditaties)
 • ‘Willen wat God wil, is op God gelijken’ (Gulden Brief)
 • ‘Eiken en beuken waren zijn meesters’ (Leven van Bernardus)
 • ‘De realiteit vatten volgens Gods maat’ (Het Sacrament van het altaar)
 • ‘De liefde is het gewicht van de ziel’ (De edele natuur van de liefde)
 • ‘De bisschop die tonsuur en kovel verbergt’ (Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancte Theodorice)
 • ‘De kus van de drie-ene God’ (Korte commentaar op het Hooglied)

Kapittel: Bakens in de stroom
De betekenis van tradities in vloeibare tijden
(Ad Lenglet osb)

Forum
-De (benedictijnse) grondvesten van Europa
(Paus Franciscus)
-Performing Death:
Dood, dans en monastieke spiritualiteit in het Brussels Kaaitheater
(Luciano Manicardi)

Focus: Martelaren voor Christus en vrienden van de islam
Zijn de monniken van Tibhirine binnenkort zalig?
(Tamar Vertommen ocso)

Resonanties: Noorse geschiedenis herleeft
Runen en rituelen van de folkgroep Wardruna
(Thomas Quartier osb)

KloosterKADO: De reftertafel
(Charles van Leeuwen)

 Agenda

 Boeken

 

Inhoudsopgave nr. 50 (november 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Heilige ruimte
– Bescherming voor Gods aanwezigheid
Een kloosterlijk pleidooi voor heilige ruimte in kerk en samenleving
(Thomas Quartier osb)
– De sacrale ruimte in de oude Syrische traditie
Het Liber Graduum en de Demonstraties
(Robert Matheus)
Ruimte voor de stilte
Over de ruimtelijke kant van de monastieke leefwereld
(Peter Nissen)
– Ruimte om de volheid van leven uit te drukken
Over architectonische en decoratieve aspecten van bidruimten
(Daniel McCarthey osb)
– De ziel van het kerkgebouw
De objectieve boodschap van de architectonische ruimte
(Michel P. Remery)
– Bouwheer van een nis in mijn hart
Hoe ik God en mens binnenlaat –
in dialoog met boeken, bossen en beesten
(Stefaan Hublou Solfrian)
– ‘Morrelen aan de ruimte van het volledig leven’
Bij een programmatisch gedicht van Lucebert
(Dirk Hanssens osb)

OVERWEGINGEN

 • ‘De tempel zijt gij’
  (Robert Matheus)
 • ‘Verklaring van de goddelijke mysteries’
  (Yohannan bar Zobi)

 

■ Kapittel: De uitstraling van het werk Gods
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

■ Forum

 • De weerbarstige weg
   Monastiek apostolaat in vloeibare tijden
  (Dirk Hanssens osb)
 • Religieus leven: een uitdaging om te vernieuwen
  (Luciano Manicardi)

■ Agenda

■ Boeken

Inhoudsopgave nr. 49 (september 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Veiligheid
‘Zie mij, lieve kleine piranha!’
Veilgheid vergt openheid en moed
(Dirk Hanssens osb)
– Liefde als antwoord op terreur
In de nasleep van de aanslag in de Bataclan
(Ria Weyens)
– ‘Mijn veiligheid is bij de Heer’
Veilig zijn in Christus
(Henry Vesseur osb)
– Zondebokken maken de samenleving niet veiliger
Pleidoooi voor weerbare én vergevingsgezinde slachtoffers
(André Lascaris o.p.)
– Scholen van (on)gehoorzaamnheid
De monastieke weg en de zoektocht naar veiligheid
(Thomas Quartier osb)
– Soldaat van God
De zoektocht naar veiligheid in het leven van dom Sébastien Wyart ocso
(Harry van Royen)

DRIE CARTOONS door Davide Meindersma osb
. De stolp
. De kruisboog
. Veiligheid boven alles

PSALMCOLLAGE door Dirk Hanssens osb
‘Als in een vesting beveiligd’

GEDICHT door Karel Sergen
‘Secuur’

■ Forum: Een monnik op Oerol
Overgangsrituelen op het Terschellingse cultuurfestival
(Thomas Quartier osb)

■ Oog in oog: De kleuren van het klooster
Terugblik op de portrettenserie ‘Oog-in-oog’
(Charles van Leeuwen)

■ Agenda

■ Boeken

Inhoudsopgave nr. 48 (juni 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Luther en 500 jaar Reformatie
– Boete en innerlijke strijd
Luther van monnik to reformator
(Herman Westerink)
Bernhardo ist der Jesu so lieb
Bernardus van Clairvaux en Luthers kijk op hem
(Guerric Aerden ocso)
– De morgenster van Wittenberg
Portret van Luthers vrow Katharina von Bora
(Dirk Hanssens osb)
– Het Schriftprincipe
Luthers Turmerlebnis
(Dick Wursten)
– De impact van het Wonderjaar op een cisterziënzermonnik
Thomas van Thielt, de ‘ketter’ van Hemiksem
(Harry van Royen)
– Hopeloos verdeeld of zegenrijk vernieuwd?
De moderne oecumenische beweging als voortzetting van de Reformatie
(Dagmar Heller)

DRIE INTERMEZZI door Dirk Hanssens osb
. Heeft Luther de 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg vastgespijkerd?
Ein ‘feste Burg ist unser Gott – strijdlied of Christushymne?
. Gooide Luther een inktpot naar de duivel?

■ Dialoog: Op ongenade of genade
Het futiele belang van de strijd
(Dirk Hanssens osb)

■ Resonanties: De grot van de pianomonnik
Lubomyr Melnyk speelt onafgebroken
(Thomas Quartier osb)

■ Forum: Leiderschap bij kartuizers
Een ontmoeting met dom Marcellin Theeuwes
(Karel Musch)

■ Focus: Engelengeduld met middeleeuwse manuscripten
Hoogste Nederlandse onderscheiding voor zuster Lucie M. Gimbrère osb
(Harry van Royen)

■ Agenda

■ Boeken

Inhoudsopgave nr. 47 (maart 2017)

Kort Nieuws

Dossier: Levend water
– Het water van het doopritueel:
symbool van nieuw en vurig leven
(Dirk Hanssens osb)
– De vrouw bij de bron
Op zoek naar levend water in de Schrift
(Rebekka Willekes ocso)
– Wateren die in stilte vloeien
Cisterciënzers en hun hang naar water
(Guerric Aerden ocso)
De bronnen van de Heiland
Water putten met Bernardus van Clairvaux
(Tamar Vertommen ocso)
– Een stroom van gebed
Monastieke getijden op de golfslag der psalmen
(Thomas Quartier osb)
In het teken van het water
Grafisch kunstenares Els Vos en glaskunstenaar Joost Caen
over hun artistieke drijfveren

(Dirk Hanssens osb)

TWEE PASSIEGEDICHTEN VAN JO GISEKIN
– Johannes naast het kruis
– Dertig zilverlingen

Gedicht ontsloten: De vraag als een waterwieling
Duiding bij het vers ‘Vragenderwijs’ van Guillaume van der Graft
(Dirk Hanssens osb)

Forum: Monnik in de songs
Monastieke bespiegelingen rond de figuur en het repertoire van Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Kovaardij: ‘We zijn besloten, maar niet gesloten’
Trappistinnen van Koningsoord openen natuurbegraafplaats
(Ruud Staverman)

Agenda

Boeken