Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 56 (januari 2019)

Kort Nieuws

Dossier: Gregorius de Grote

– De crisismanager en restaurateur
Gregorius de Grote: een baken in een woelige tijd
(Harry van Royen)

– Paus Gregorius de Grote
en zijn zoektocht naar perfectie in een imperfecte levensstaat
(Bruno Judic)

Hutsepot en heilsaanbod
Gregorius de Grote leest de tekenen van de tijd
(Tamar Vertommen ocso)

– ‘Als een lang verwachte brief’
Gregorius de Grote en zijn lezing van het boek Job
(Rebekka Willekes ocso)

– Gregorius de Grote en Benedictus van Nursia:
stichtende spiegelbeelden van elkaar
(Dirk Hanssens osb)

– Vingerwijzingen naar het onzichtbare
De hand van God in de Dialogen van paus Gregorius
(Gerard Mathijsen osb)

– Missionaire monniken
De benedictijnse zendingsstrategie van paus Gregorius de Grote
(Peter Nissen)

Bekentenis: ‘Wat voor een wachter ben ik dan?’
Uit een homilie van paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël

Focus

U die Keizersberg een warm hart toedraagt…
Leuvense benedictijnen zoeken toekomst op hun historische site
(Dirk Hanssens osb)  

Resonanties

De kracht van de imaginatie
John Lennon droomt zich een nieuwe werkelijkheid
(Thomas Quartier osb)

KloosterKado

Het voornaamste geschenk
(Charles van Leeuwen)

Agenda

Boeken

Inhoudsopgave nr. 55 (november 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Kleur!

– Rentmeesters over de veelkleurige genade van God
Een bijbelse verkenning en uitnodiging
(Frederik Tack)

– Kleur aanbrengen is waarheid vinden
Het kleurgebruik in iconen
(Dirk Hanssens osb en Thom Breukel)

Contempleren in kleuren
Cisterciënzer accenten in de eerste graalroman
(Guerric Aerden ocso)

– Stralend witte gebouwen
Cisterciënzerabdijen als heldere bakens in ‘verduisterde’ regionen
(Harry van Royen)

– Bruine paters, grauwe zusters en blauwe nonnen
Kleur in religieuze habijten
(Kristien Suenens en Greet De Neef)

Kleuren in Azië
Hindoeïsme en boeddhisme: rijkgetinte religies
(Paul van der Velde)

– Visuele contemplatie
Cusanus en zijn ‘benedictijnse’ correctie
(Inigo Bocken)

Beeldmeditatie: De stad der kleuren
Het nieuw Jeruzalem
(Davide Meindersma)

Forum

– ‘Het menselijke leven van Jezus is ons model’
Enzo Bianchi over Bose 
(Bernhard Eckerstorfer osb)

– Profetische stem en vernieuwende kracht
Symposium over de betekenis van Thomas Merton voor deze wereld
(Thomas Quartier osb)
 

Kapittel
‘Hij kusse mij met een kus van zijn mond’
Advents- en kerstkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)
 

Heropend
Hoe het zoenoffer Drenthes erfgoedhart werd
Mariënkamp in Assen
(Harry van Royen)

Agenda
 

Boeken

Inhoudsopgave nr. 54 (september 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Geest en lichaam

Op zoek naar de hele mens
Een bijbels perspectief
(Bénédicte Lemmelijn)

– Geest en lichaam: vrienden of vijanden?
Kloosterpraktijken in de middeleeuwen
(Peter Nissen)

– Het vergoddelijkte lichaam in de minnemystiek
Twee middeleeuwse vrouwen getuigen over pijn en genot
(Sander Vloebergs)

– Droom en verbeelding in Aelred van Rievaulx’ Dialoog over de ziel
Over de grenzen van lichaam en geest
(Joost Baneke)

– Een lied van liefde, dood en leven
Verkenningen van lichaam en geest
in het spoor van Thomas Merton en Joan Baez
(Thomas Quartier osb)

Kapittel
De bijzondere retoriek van de Geest
Knipsels uit een belichaamd prekenboek
(Dirk Hanssens osb)

Forum
De selectie van trefwoorden: een monnikenwerk
Hoe de Werkgroep Abdijbibliotheken de bestanden ontsluit
(Hans de Jong)

Heropend
Het sterfkruis en de kloostermoppen
Aduard van abdij tot dorp
(Harry van Royen)
 

Resonanties
Wat als God een van ons zou zijn?
Joan Osborne over spiritualiteit, zang en Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Agenda
 
Boeken

Inhoudsopgave nr. 53 (juni 2018)

Kort Nieuw

Dossier: Het kleine zusje hoop

– In verwachting
Hoop houden
(Erik Borgman)

Het anker voor onze ziel
Over bijbelse hoop
(Luc Devisscher)

– Het Woord en de ‘bijwoorden’
Oefeningen in hoop
(Frederik Tack)

– Hoop vanuit de kern
Een monastieke dialoog met chansonnier Stef Bos
(Thomas Quartier osb)

– Hoop in diepste wanhoop
Van Dostojevski over Lutgart van Tongeren naar de heilige Silouan
(Antoine Lambrechts osb)

– Handen die tasten naar hoop
Zeven tableaus van tone devisscher
(Dirk Hanssens osb)

– De hoop van Theofiel Verbist
en de genese van een missionair avontuur
(Wilfried Vanhoutte)

‘HET KLEINE MEISJE HOOP’
(Charles Péguy)

‘DE WEG VAN DE HOOP’
(Václav Havel )

Kapittel
 Zaaien in tranen, oogsten in vreugde
Een commentaar op het Hooglied
(Bernardus van Clairvaux)

Focus
 De weg van het hart
De biografie van dom André Louf: een innerlijk avontuur
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKADO
 De lectio divina-kaars
(Charles van Leeuwen) 

Agenda

Boeken
 

Inhoudsopgave nr. 52 (maart 2018)

Kort Nieuws
 

Dossier: Levend gebed

– Standvastig en in een geest van rouwmoed
De vaderspreuken en het Jezusgebed
(Tamar Vertommen ocso en Dirk Hanssens osb)

– Hesychasme avant la lettre
Een vadersproke – naar een anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

– Onze roeping:
smeken om Gods barmhartigheid
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

– ‘Gedragen naar ’t hete licht der zon’
Bij een gedicht van Jozef Leo de Belder
(Dirk Hanssens osb)

– ‘U gewijd zij stilte en lofzang’
Harmonie in het monastieke gebed
(Thomas Quartier osb)

– Liturgie van de schepping
Over bloemen en gebed
(Thomas Quartier osb in gesprek met zuster Geertruid)

PORTFOLIO ‘BIDDENDE HANDEN’
(Dirk d’Hoine)

GEDICHT ‘GEBED TOT GOD DIE IS, ZIET EN NEERDAALT’
(Maria José Diegues de Olivieira)

Forum
Bloeit de benedictijnse oblatuur?
Impressies van het 4de internationale oblatencongres in Rome
(Charles van Leeuwen)

Resonanties
Het gevecht met de ascese
Het lenteoffer van Martha Argerich
(Thomas Quartier osb)

herOpend
 ‘Eeuwige kloosterwaarden in een nieuw en verrassend licht’
Reflecties bij herbestemde abdijsites in de Lage Landen
(Harry van Royen)

Agenda

Boeken