Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 55 (november 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Kleur!
– Rentmeesters over de veelkleurige genade van God
Een bijbelse verkenning en uitnodiging
(Frederik Tack)
– Kleur aanbrengen is waarheid vinden
Het kleurgebruik in iconen
(Dirk Hanssens osb en Thom Breukel)
Contempleren in kleuren
Cisterciënzer accenten in de eerste graalroman
(Guerric Aerden ocso)
– Stralend witte gebouwen
Cisterciënzerabdijen als heldere bakens in ‘verduisterde’ regionen
(Harry van Royen)
– Bruine paters, grauwe zusters en blauwe nonnen
Kleur in religieuze habijten
(Kristien Suenens en Greet De Neef)
Kleuren in Azië
Hindoeïsme en boeddhisme: rijkgetinte religies
(Paul van der Velde)
– Visuele contemplatie
Cusanus en zijn ‘benedictijnse’ correctie
(Inigo Bocken)
Beeldmeditatie: De stad der kleuren
Het nieuw Jeruzalem
(Davide Meindersma)
Forum
– ‘Het menselijke leven van Jezus is ons model’
Enzo Bianchi over Bose 
(Bernhard Eckerstorfer osb)
– Profetische stem en vernieuwende kracht
Symposium over de betekenis van Thomas Merton voor deze wereld
(Thomas Quartier osb)
 

Kapittel: ‘Hij kusse mij met een kus van zijn mond’
Advents- en kerstkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)
 

Heropend: Hoe het zoenoffer Drenthes erfgoedhart werd
Mariënkamp in Assen
(Harry van Royen)
Agenda
 

Boeken

Inhoudsopgave nr. 54 (september 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Geest en lichaam
Op zoek naar de hele mens
Een bijbels perspectief
(Bénédicte Lemmelijn)
– Geest en lichaam: vrienden of vijanden?
Kloosterpraktijken in de middeleeuwen
(Peter Nissen)
– Het vergoddelijkte lichaam in de minnemystiek
Twee middeleeuwse vrouwen getuigen over pijn en genot
(Sander Vloebergs)
– Droom en verbeelding
in Aelred van Rievaulx’ Dialoog over de ziel
Over de grenzen van lichaam en geest
(Joost Baneke)
– Een lied van liefde, dood en leven
Verkenningen van lichaam en geest
in het spoor van Thomas Merton en Joan Baez
(Thomas Quartier osb)

Kapittel: De bijzondere retoriek van de Geest
Knipsels uit een belichaamd prekenboek
(Dirk Hanssens osb)

Forum: De selectie van trefwoorden: een monnikenwerk
Hoe de Werkgroep Abdijbibliotheken de bestanden ontsluit
(Hans de Jong)

Heropend: Het sterfkruis en de kloostermoppen
Aduard van abdij tot dorp
(Harry van Royen)
 

Resonanties: Wat als God een van ons zou zijn?
Joan Osborne over spiritualiteit, zang en Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Agenda
 
Boeken

Inhoudsopgave nr. 53 (juni 2018)

Kort Nieuws
 

Dossier: Het kleine zusje hoop
 

– In verwachting
Hoop houden
(Erik Borgman)

Het anker voor onze ziel
Over bijbelse hoop
(Luc Devisscher)

– Het Woord en de ‘bijwoorden’
Oefeningen in hoop
(Frederik Tack)

– Hoop vanuit de kern
Een monastieke dialoog met chansonnier Stef Bos
(Thomas Quartier osb)

– Hoop in diepste wanhoop
Van Dostojevski over Lutgart van Tongeren naar de heilige Silouan
(Antoine Lambrechts osb)

– Handen die tasten naar hoop
Zeven tableaus van tone devisscher
(Dirk Hanssens osb)

– De hoop van Theofiel Verbist
en de genese van een missionair avontuur
(Wilfried Vanhoutte)

‘HET KLEINE MEISJE HOOP’
(Charles Péguy)

‘DE WEG VAN DE HOOP’
(Václav Havel )

Kapittel: Zaaien in tranen, oogsten in vreugde
Een commentaar op het Hooglied
(Bernardus van Clairvaux)

Focus: De weg van het hart
De biografie van dom André Louf: een innerlijk avontuur
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKADO: De lectio divina-kaars
(Charles van Leeuwen)
 

Agenda
 

Boeken
 

Inhoudsopgave nr. 52 (maart 2018)

Kort Nieuws
 

Dossier: Levend gebed

– Standvastig en in een geest van rouwmoed
De vaderspreuken en het Jezusgebed
(Tamar Vertommen ocso en Dirk Hanssens osb)

– Hesychasme avant la lettre
Een vadersproke – naar een anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

– Onze roeping:
smeken om Gods barmhartigheid
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

– ‘Gedragen naar ’t hete licht der zon’
Bij een gedicht van Jozef Leo de Belder
(Dirk Hanssens osb)

– ‘U gewijd zij stilte en lofzang’
Harmonie in het monastieke gebed
(Thomas Quartier osb)

– Liturgie van de schepping
Over bloemen en gebed
(Thomas Quartier osb in gesprek met zuster Geertruid)

PORTFOLIO ‘BIDDENDE HANDEN’
(Dirk d’Hoine)
GEDICHT ‘GEBED TOT GOD DIE IS, ZIET EN NEERDAALT’

(Maria José Diegues de Olivieira)

Forum: Bloeit de benedictijnse oblatuur?
Impressies van het 4de internationale oblatencongres in Rome
(Charles van Leeuwen)

Resonanties: Het gevecht met de ascese
Het lenteoffer van Martha Argerich
(Thomas Quartier osb)

herOpend: ‘Eeuwige kloosterwaarden in een nieuw en verrassend licht’
Reflecties bij herbestemde abdijsites in de Lage Landen
(Harry van Royen)
 

Agenda
 

Boeken

Inhoudsopgave nr. 51 (januari 2018)

Kort Nieuws

 Dossier: Willem van Saint-Thierry
De eerste mystieke schrijver van de Lage Landen
Leven en werk van Willem van Saint-Thierry
(Paul Verdeyen s.j.)
– Alleen de ervaring leert het
Hoe Willem van Saint-Thierry deelt wat niet mededeelbaar is
(Guerric Aerden ocso)
– Hoe ‘schrijf’ je iemand heilig?
Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry
over de heilige die ze niet waren
(Wim Verbaal)
– Beeld en gelijkenis van God
De mystieke antropologie van Willem van Saint-Thierry
(John Arblaster)

BLOEMLEZING UIT HET OEUVRE VAN WILLEM VAN SAINT-THIERRY
(Guerric Aerden ocso)

  • ‘Met heel je hart geloven’ (Spiegel van het geloof)
  • ‘Weggejaagd blijf ik aanhalig’ (Meditaties)
  • ‘Willen wat God wil, is op God gelijken’ (Gulden Brief)
  • ‘Eiken en beuken waren zijn meesters’ (Leven van Bernardus)
  • ‘De realiteit vatten volgens Gods maat’ (Het Sacrament van het altaar)
  • ‘De liefde is het gewicht van de ziel’ (De edele natuur van de liefde)
  • ‘De bisschop die tonsuur en kovel verbergt’ (Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancte Theodorice)
  • ‘De kus van de drie-ene God’ (Korte commentaar op het Hooglied)

Kapittel: Bakens in de stroom
De betekenis van tradities in vloeibare tijden
(Ad Lenglet osb)

Forum
-De (benedictijnse) grondvesten van Europa
(Paus Franciscus)
-Performing Death:
Dood, dans en monastieke spiritualiteit in het Brussels Kaaitheater
(Luciano Manicardi)

Focus: Martelaren voor Christus en vrienden van de islam
Zijn de monniken van Tibhirine binnenkort zalig?
(Tamar Vertommen ocso)

Resonanties: Noorse geschiedenis herleeft
Runen en rituelen van de folkgroep Wardruna
(Thomas Quartier osb)

KloosterKADO: De reftertafel
(Charles van Leeuwen)

 Agenda

 Boeken