Categorie archief: Inhoudsopgave

Inhoudsopgave nr. 54 (september 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Geest en lichaam
Op zoek naar de hele mens
Een bijbels perspectief
(Bénédicte Lemmelijn)
– Geest en lichaam: vrienden of vijanden?
Kloosterpraktijken in de middeleeuwen
(Peter Nissen)
– Het vergoddelijkte lichaam in de minnemystiek
Twee middeleeuwse vrouwen getuigen over pijn en genot
(Sander Vloebergs)
– Droom en verbeelding
in Aelred van Rievaulx’ Dialoog over de ziel
Over de grenzen van lichaam en geest
(Joost Baneke)
– Een lied van liefde, dood en leven
Verkenningen van lichaam en geest
in het spoor van Thomas Merton en Joan Baez
(Thomas Quartier osb)

Kapittel: De bijzondere retoriek van de Geest
Knipsels uit een belichaamd prekenboek
(Dirk Hanssens osb)

Forum: De selectie van trefwoorden: een monnikenwerk
Hoe de Werkgroep Abdijbibliotheken de bestanden ontsluit
(Hans de Jong)

Heropend: Het sterfkruis en de kloostermoppen
Aduard van abdij tot dorp
(Harry van Royen)
 

Resonanties: Wat als God een van ons zou zijn?
Joan Osborne over spiritualiteit, zang en Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Agenda
 
Boeken

Inhoudsopgave nr. 53 (juni 2018)

Kort Nieuws
 

Dossier: Het kleine zusje hoop
 

– In verwachting
Hoop houden
(Erik Borgman)

Het anker voor onze ziel
Over bijbelse hoop
(Luc Devisscher)

– Het Woord en de ‘bijwoorden’
Oefeningen in hoop
(Frederik Tack)

– Hoop vanuit de kern
Een monastieke dialoog met chansonnier Stef Bos
(Thomas Quartier osb)

– Hoop in diepste wanhoop
Van Dostojevski over Lutgart van Tongeren naar de heilige Silouan
(Antoine Lambrechts osb)

– Handen die tasten naar hoop
Zeven tableaus van tone devisscher
(Dirk Hanssens osb)

– De hoop van Theofiel Verbist
en de genese van een missionair avontuur
(Wilfried Vanhoutte)

‘HET KLEINE MEISJE HOOP’
(Charles Péguy)

‘DE WEG VAN DE HOOP’
(Václav Havel )

Kapittel: Zaaien in tranen, oogsten in vreugde
Een commentaar op het Hooglied
(Bernardus van Clairvaux)

Focus: De weg van het hart
De biografie van dom André Louf: een innerlijk avontuur
(Dirk Hanssens osb)

KloosterKADO: De lectio divina-kaars
(Charles van Leeuwen)
 

Agenda
 

Boeken
 

Inhoudsopgave nr. 52 (maart 2018)

Kort Nieuws
 

Dossier: Levend gebed

– Standvastig en in een geest van rouwmoed
De vaderspreuken en het Jezusgebed
(Tamar Vertommen ocso en Dirk Hanssens osb)

– Hesychasme avant la lettre
Een vadersproke – naar een anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

– Onze roeping:
smeken om Gods barmhartigheid
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

– ‘Gedragen naar ’t hete licht der zon’
Bij een gedicht van Jozef Leo de Belder
(Dirk Hanssens osb)

– ‘U gewijd zij stilte en lofzang’
Harmonie in het monastieke gebed
(Thomas Quartier osb)

– Liturgie van de schepping
Over bloemen en gebed
(Thomas Quartier osb in gesprek met zuster Geertruid)

PORTFOLIO ‘BIDDENDE HANDEN’
(Dirk d’Hoine)
GEDICHT ‘GEBED TOT GOD DIE IS, ZIET EN NEERDAALT’

(Maria José Diegues de Olivieira)

Forum: Bloeit de benedictijnse oblatuur?
Impressies van het 4de internationale oblatencongres in Rome
(Charles van Leeuwen)

Resonanties: Het gevecht met de ascese
Het lenteoffer van Martha Argerich
(Thomas Quartier osb)

herOpend: ‘Eeuwige kloosterwaarden in een nieuw en verrassend licht’
Reflecties bij herbestemde abdijsites in de Lage Landen
(Harry van Royen)
 

Agenda
 

Boeken

Inhoudsopgave nr. 51 (januari 2018)

Kort Nieuws

 Dossier: Willem van Saint-Thierry
De eerste mystieke schrijver van de Lage Landen
Leven en werk van Willem van Saint-Thierry
(Paul Verdeyen s.j.)
– Alleen de ervaring leert het
Hoe Willem van Saint-Thierry deelt wat niet mededeelbaar is
(Guerric Aerden ocso)
– Hoe ‘schrijf’ je iemand heilig?
Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry
over de heilige die ze niet waren
(Wim Verbaal)
– Beeld en gelijkenis van God
De mystieke antropologie van Willem van Saint-Thierry
(John Arblaster)

BLOEMLEZING UIT HET OEUVRE VAN WILLEM VAN SAINT-THIERRY
(Guerric Aerden ocso)

 • ‘Met heel je hart geloven’ (Spiegel van het geloof)
 • ‘Weggejaagd blijf ik aanhalig’ (Meditaties)
 • ‘Willen wat God wil, is op God gelijken’ (Gulden Brief)
 • ‘Eiken en beuken waren zijn meesters’ (Leven van Bernardus)
 • ‘De realiteit vatten volgens Gods maat’ (Het Sacrament van het altaar)
 • ‘De liefde is het gewicht van de ziel’ (De edele natuur van de liefde)
 • ‘De bisschop die tonsuur en kovel verbergt’ (Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancte Theodorice)
 • ‘De kus van de drie-ene God’ (Korte commentaar op het Hooglied)

Kapittel: Bakens in de stroom
De betekenis van tradities in vloeibare tijden
(Ad Lenglet osb)

Forum
-De (benedictijnse) grondvesten van Europa
(Paus Franciscus)
-Performing Death:
Dood, dans en monastieke spiritualiteit in het Brussels Kaaitheater
(Luciano Manicardi)

Focus: Martelaren voor Christus en vrienden van de islam
Zijn de monniken van Tibhirine binnenkort zalig?
(Tamar Vertommen ocso)

Resonanties: Noorse geschiedenis herleeft
Runen en rituelen van de folkgroep Wardruna
(Thomas Quartier osb)

KloosterKADO: De reftertafel
(Charles van Leeuwen)

 Agenda

 Boeken

 

Inhoudsopgave nr. 50 (november 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Heilige ruimte
– Bescherming voor Gods aanwezigheid
Een kloosterlijk pleidooi voor heilige ruimte in kerk en samenleving
(Thomas Quartier osb)
– De sacrale ruimte in de oude Syrische traditie
Het Liber Graduum en de Demonstraties
(Robert Matheus)
Ruimte voor de stilte
Over de ruimtelijke kant van de monastieke leefwereld
(Peter Nissen)
– Ruimte om de volheid van leven uit te drukken
Over architectonische en decoratieve aspecten van bidruimten
(Daniel McCarthey osb)
– De ziel van het kerkgebouw
De objectieve boodschap van de architectonische ruimte
(Michel P. Remery)
– Bouwheer van een nis in mijn hart
Hoe ik God en mens binnenlaat –
in dialoog met boeken, bossen en beesten
(Stefaan Hublou Solfrian)
– ‘Morrelen aan de ruimte van het volledig leven’
Bij een programmatisch gedicht van Lucebert
(Dirk Hanssens osb)

OVERWEGINGEN

 • ‘De tempel zijt gij’
  (Robert Matheus)
 • ‘Verklaring van de goddelijke mysteries’
  (Yohannan bar Zobi)

 

■ Kapittel: De uitstraling van het werk Gods
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

■ Forum

 • De weerbarstige weg
   Monastiek apostolaat in vloeibare tijden
  (Dirk Hanssens osb)
 • Religieus leven: een uitdaging om te vernieuwen
  (Luciano Manicardi)

■ Agenda

■ Boeken