Alle berichten van dekovel

Inhoudsopgave nr. 51 (januari 2018)

Kort Nieuws

 Dossier: Willem van Saint-Thierry
De eerste mystieke schrijver van de Lage Landen
Leven en werk van Willem van Saint-Thierry
(Paul Verdeyen s.j.)
– Alleen de ervaring leert het
Hoe Willem van Saint-Thierry deelt wat niet mededeelbaar is
(Guerric Aerden ocso)
– Hoe ‘schrijf’ je iemand heilig?
Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry
over de heilige die ze niet waren
(Wim Verbaal)
– Beeld en gelijkenis van God
De mystieke antropologie van Willem van Saint-Thierry
(John Arblaster)

BLOEMLEZING UIT HET OEUVRE VAN WILLEM VAN SAINT-THIERRY
(Guerric Aerden ocso)

  • ‘Met heel je hart geloven’ (Spiegel van het geloof)
  • ‘Weggejaagd blijf ik aanhalig’ (Meditaties)
  • ‘Willen wat God wil, is op God gelijken’ (Gulden Brief)
  • ‘Eiken en beuken waren zijn meesters’ (Leven van Bernardus)
  • ‘De realiteit vatten volgens Gods maat’ (Het Sacrament van het altaar)
  • ‘De liefde is het gewicht van de ziel’ (De edele natuur van de liefde)
  • ‘De bisschop die tonsuur en kovel verbergt’ (Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancte Theodorice)
  • ‘De kus van de drie-ene God’ (Korte commentaar op het Hooglied)

Kapittel: Bakens in de stroom
De betekenis van tradities in vloeibare tijden
(Ad Lenglet osb)

Forum
-De (benedictijnse) grondvesten van Europa
(Paus Franciscus)
-Performing Death:
Dood, dans en monastieke spiritualiteit in het Brussels Kaaitheater
(Luciano Manicardi)

Focus: Martelaren voor Christus en vrienden van de islam
Zijn de monniken van Tibhirine binnenkort zalig?
(Tamar Vertommen ocso)

Resonanties: Noorse geschiedenis herleeft
Runen en rituelen van de folkgroep Wardruna
(Thomas Quartier osb)

KloosterKADO: De reftertafel
(Charles van Leeuwen)

 Agenda

 Boeken

 

Aanbod steun-abonnees verlengd

Daar de brief met uitnodiging tot herabonnering voor 2018 later dan verwacht bij onze abonnees aankwam, geldt het aanbod van een cadeau (de glossy Klooster!) voor de steunabonnees nog tot 10 februari i.p.v. tot 1 januari. Wie nog niet betaalde voor 2018 geniet dus van dit uitzonderlijke voordeel door het bedrag van het steunabonnement, zijnde 40 euro, nog voor 10 februari over te schrijven op de bankrekening van De Kovel. Het traditionele presentje voor de steunabonnees wordt dan afzonderlijk opgestuurd.

Studiedag “Sterke plekken”

STERKE PLEKKEN geven RUIMTE

In de abdij Keizersberg organiseert het Liturgisch Instituut van de KU Leuven i.s.m. het Academisch Centrum voor Praktische Theologie en De Kovel een studiedag onder het motto ‘Sterke plekken’. De studiedag staat onder leiding van de professoren Thomas Quartier osb en Joris Geldhof. Hij vindt plaats op 21 februari en is bedoeld voor studenten, pastores, leerkrachten, zorgverleners en al wie ‘sterke plekken’ zoekt voor de viering van de liturgie.

Er zijn vandaag talloze ‘sterke plekken’: kleine kamers, grote gebouwen of subtiele plaatsen die dragers zijn van zorg en zin. Plekken waar kerk gebeurt of ontluikt. Allicht zijn het vooral plekken waar men bidt. Bidden is tot rust komen en luisteren naar Gods Woord. Bidden geeft daarom ook ruimte aan de Kerk en aan al wat zij onderneemt. Op de studiedag ‘Sterke plekken’ verkennen de inleiders de letterlijke en symbolische betekenis van dat ‘ruimte geven’. Tevens besteden zij aandacht aan de intrigerende verhouding van bidden tot kerkopbouw, pastorale zorg en engagement. De expertise van architecten, psychologen en theologen is daarbij gewenst. Bij dit alles is de liturgie, de lex orandi, het ijkpunt. Kortom, de ruimte van en voor het bidden is er een van vele perspectieven.

Het thema van de studiedag sluit perfect aan bij het dossier ‘Heilige ruimte’ van het jubileumnummer van De Kovel (november 2017) en bij het dossier ‘Levend gebed’ dat in een van de komende afleveringen (maart 2018) gepubliceerd wordt.

Deelname: € 45,- (incl. deelnemersmap, koffie/thee en broodjeslunch).

 

Locatie: Kapittelzaal abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven. Info en aanmeldingen: acpt@kuleuven.be of via de inschrijvingsmodule op www.theopraxis.eu.

 

Locatie: Kapittelzaal abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven. Info en aanmeldingen: acpt@kuleuven.be of via de inschrijvingsmodule op www.theopraxis.eu.

Excuses aan onze abonnees

Laattijdige verzending novemberbrieven

Geachte abonnees,

Zoals de meesten van u gemerkt hebben, is dit jaar de novemberbrief met uitnodiging tot herabonnering pas half december of voor sommigen nog later, bij u terechtgekomen.

Het betreft een spijtige fout van ons verzendbedrijf Contrapunt, waar wij als Kovel-redactie hoegenaamd geen schuld aan hebben. De brieven waren half november aan het verzendbedrijf bezorgd, maar zijn om een onduidelijke reden daar blijven liggen. Dit zal ongetwijfeld zijn financiële weerslag hebben voor ons, maar we begrijpen dat dit ook voor u vervelend kan zijn, u had immers niet de kans uw abonnement voor 1 december op te zeggen, of u hebt misschien ons presentje voor steunabonnees, het eerste nummer van Klooster! reeds gekocht.

We bieden dan ook, namens het verzendbedrijf, onze oprechte excuses aan.

Hopend op uw begrip,

De redactie