Alle berichten van dekovel

De weg van het hart

In de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren en de Abdij Keizersberg te Leuven vindt begin mei de boekvoorstelling plaats van De weg van het hart. Geestelijk testament van André Louf (1929-2010).

Uitgeverij Halewijn zorgde voor de vertaling van deze indringende biografie van Dom Louf van de hand van Charles Wright .

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op één van beide boekvoorstellingen. Voor meer informatie klik hier.

Inhoudsopgave nr. 52 (maart 2018)

Kort Nieuws
 

Dossier: Levend gebed

– Standvastig en in een geest van rouwmoed
De vaderspreuken en het Jezusgebed
(Tamar Vertommen ocso en Dirk Hanssens osb)

– Hesychasme avant la lettre
Een vadersproke – naar een anonieme vaderspreuk
(Dirk Hanssens osb)

– Onze roeping:
smeken om Gods barmhartigheid
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

– ‘Gedragen naar ’t hete licht der zon’
Bij een gedicht van Jozef Leo de Belder
(Dirk Hanssens osb)

– ‘U gewijd zij stilte en lofzang’
Harmonie in het monastieke gebed
(Thomas Quartier osb)

– Liturgie van de schepping
Over bloemen en gebed
(Thomas Quartier osb in gesprek met zuster Geertruid)

PORTFOLIO ‘BIDDENDE HANDEN’
(Dirk d’Hoine)
GEDICHT ‘GEBED TOT GOD DIE IS, ZIET EN NEERDAALT’

(Maria José Diegues de Olivieira)

Forum: Bloeit de benedictijnse oblatuur?
Impressies van het 4de internationale oblatencongres in Rome
(Charles van Leeuwen)

Resonanties: Het gevecht met de ascese
Het lenteoffer van Martha Argerich
(Thomas Quartier osb)

herOpend: ‘Eeuwige kloosterwaarden in een nieuw en verrassend licht’
Reflecties bij herbestemde abdijsites in de Lage Landen
(Harry van Royen)
 

Agenda
 

Boeken

Hoofdredacteur benoemd tot prior-administrator in Abdij Keizersberg

Abt Guillermo Arboleda osb, praeses van de benedictijnse Congregatie van Subiaco-Cassino, benoemde op 26 februari onze hoofdredacteur Dirk Hanssens osb tot prior-administrator van de Leuvense abdij Keizersberg. Prior Dirk volgt abt Kris Op de Beeck osb, die de abdij al sinds 1993 leidde en zijn beste krachten hieraan wijdde. De nieuwe overste wacht nu de opdracht om de abdij, die decennialang een voortrekkersrol speelde in het liturgisch apostolaat en thans nog tal van religieus-culturele activiteiten ontplooit, in haar veelzijdige uitstraling te bewaren. Dirk Hanssens is in 1962 geboren in het West-Vlaamse Menen. Hij trad in 1987 in bij de benedictijnen van de Keizersberg, sprak zijn geloften uit in 1992 en werd priester gewijd in 1993. In de abdij stond hij onder andere in voor het gastenonthaal en voor de werking van de kleinschalige studentengemeenschap MonteCasino. Telkens als een nieuwe kandidaat zich voor het monniksleven aanmeldde, mocht hij de rol van novicemeester vervullen. Tijdens het abbatiaat van dom Kris Op de Beeck was hij prior claustralis.

Daarnaast ontpopte pater Dirk zich als creatief schrijver en conferencier – wat leidde tot de uitgave van enkele essaybundels. Hij publiceert in het raakvlak van cultuur en spiritualiteit, over religieuze en metafysische poëzie, vroegchristelijke woestijnspreuken en contemporaine beeldende kunst, maar ook over expliciet monastieke thema’s. Enkele libretto’s van zijn hand werden getoonzet door Vlaamse componisten. Eind 2007 concipieerde hij ons monastieke tijdschrift De Kovel, waarvan hij tot op heden de hoofdredacteur is. Sinds 2008 is hij ook gastdocent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

 

Info: www.keizersberg.be.

 

 

 

Studiedag “Sterke plekken”

STERKE PLEKKEN geven RUIMTE

In de abdij Keizersberg organiseerde het Liturgisch Instituut van de KU Leuven i.s.m. het Academisch Centrum voor Praktische Theologie en De Kovel op 21 februari een studiedag onder het motto ‘Sterke plekken’. De studiedag stond onder leiding van de professoren Thomas Quartier osb en Joris Geldhof. Onder de deelnemers studenten, pastores, leerkrachten, zorgverleners… kortom al wie ‘sterke plekken’ zoekt voor de viering van de liturgie.

Er zijn vandaag talloze ‘sterke plekken’: kleine kamers, grote gebouwen of subtiele plaatsen die dragers zijn van zorg en zin. Plekken waar kerk gebeurt of ontluikt. Allicht zijn het vooral plekken waar men bidt. Bidden is tot rust komen en luisteren naar Gods Woord. Bidden geeft daarom ook ruimte aan de Kerk en aan al wat zij onderneemt. Op de studiedag ‘Sterke plekken’ verkenden de inleiders de letterlijke en symbolische betekenis van dat ‘ruimte geven’. Tevens werd aandacht besteed aan de intrigerende verhouding van bidden tot kerkopbouw, pastorale zorg en engagement. De expertise van architecten, psychologen en theologen vulden elkaar aan. Bij dit alles bleef de liturgie, de lex orandi, het ijkpunt. Kortom, de ruimte van en voor het bidden is er een van vele perspectieven.

Het thema van de studiedag sloot perfect aan bij het dossier ‘Heilige ruimte’ van het jubileumnummer van De Kovel (november 2017) en bij het dossier ‘Levend gebed’ dat in een van de komende afleveringen (maart 2018) gepubliceerd wordt.