Alle berichten van dekovel

Studiedag “Sterke plekken”

STERKE PLEKKEN geven RUIMTE

In de abdij Keizersberg organiseert het Liturgisch Instituut van de KU Leuven i.s.m. het Academisch Centrum voor Praktische Theologie en De Kovel een studiedag onder het motto ‘Sterke plekken’. De studiedag staat onder leiding van de professoren Thomas Quartier osb en Joris Geldhof. Hij vindt plaats op 21 februari en is bedoeld voor studenten, pastores, leerkrachten, zorgverleners en al wie ‘sterke plekken’ zoekt voor de viering van de liturgie.

Er zijn vandaag talloze ‘sterke plekken’: kleine kamers, grote gebouwen of subtiele plaatsen die dragers zijn van zorg en zin. Plekken waar kerk gebeurt of ontluikt. Allicht zijn het vooral plekken waar men bidt. Bidden is tot rust komen en luisteren naar Gods Woord. Bidden geeft daarom ook ruimte aan de Kerk en aan al wat zij onderneemt. Op de studiedag ‘Sterke plekken’ verkennen de inleiders de letterlijke en symbolische betekenis van dat ‘ruimte geven’. Tevens besteden zij aandacht aan de intrigerende verhouding van bidden tot kerkopbouw, pastorale zorg en engagement. De expertise van architecten, psychologen en theologen is daarbij gewenst. Bij dit alles is de liturgie, de lex orandi, het ijkpunt. Kortom, de ruimte van en voor het bidden is er een van vele perspectieven.

Het thema van de studiedag sluit perfect aan bij het dossier ‘Heilige ruimte’ van het jubileumnummer van De Kovel (november 2017) en bij het dossier ‘Levend gebed’ dat in een van de komende afleveringen (maart 2018) gepubliceerd wordt.

Deelname: € 45,- (incl. deelnemersmap, koffie/thee en broodjeslunch).

 

Locatie: Kapittelzaal abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven. Info en aanmeldingen: acpt@kuleuven.be of via de inschrijvingsmodule op www.theopraxis.eu.

 

Locatie: Kapittelzaal abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven. Info en aanmeldingen: acpt@kuleuven.be of via de inschrijvingsmodule op www.theopraxis.eu.

Excuses aan onze abonnees

Laattijdige verzending novemberbrieven

Geachte abonnees,

Zoals de meesten van u gemerkt hebben, is dit jaar de novemberbrief met uitnodiging tot herabonnering pas half december of voor sommigen nog later, bij u terechtgekomen.

Het betreft een spijtige fout van ons verzendbedrijf Contrapunt, waar wij als Kovel-redactie hoegenaamd geen schuld aan hebben. De brieven waren half november aan het verzendbedrijf bezorgd, maar zijn om een onduidelijke reden daar blijven liggen. Dit zal ongetwijfeld zijn financiële weerslag hebben voor ons, maar we begrijpen dat dit ook voor u vervelend kan zijn, u had immers niet de kans uw abonnement voor 1 december op te zeggen, of u hebt misschien ons presentje voor steunabonnees, het eerste nummer van Klooster! reeds gekocht.

We bieden dan ook, namens het verzendbedrijf, onze oprechte excuses aan.

Hopend op uw begrip,

De redactie

Inhoudsopgave nr. 50 (november 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Heilige ruimte
– Bescherming voor Gods aanwezigheid
Een kloosterlijk pleidooi voor heilige ruimte in kerk en samenleving
(Thomas Quartier osb)
– De sacrale ruimte in de oude Syrische traditie
Het Liber Graduum en de Demonstraties
(Robert Matheus)
Ruimte voor de stilte
Over de ruimtelijke kant van de monastieke leefwereld
(Peter Nissen)
– Ruimte om de volheid van leven uit te drukken
Over architectonische en decoratieve aspecten van bidruimten
(Daniel McCarthey osb)
– De ziel van het kerkgebouw
De objectieve boodschap van de architectonische ruimte
(Michel P. Remery)
– Bouwheer van een nis in mijn hart
Hoe ik God en mens binnenlaat –
in dialoog met boeken, bossen en beesten
(Stefaan Hublou Solfrian)
– ‘Morrelen aan de ruimte van het volledig leven’
Bij een programmatisch gedicht van Lucebert
(Dirk Hanssens osb)

OVERWEGINGEN

 • ‘De tempel zijt gij’
  (Robert Matheus)
 • ‘Verklaring van de goddelijke mysteries’
  (Yohannan bar Zobi)

 

■ Kapittel: De uitstraling van het werk Gods
(Mauro-Giuseppe Lepori o.cist.)

■ Forum

 • De weerbarstige weg
   Monastiek apostolaat in vloeibare tijden
  (Dirk Hanssens osb)
 • Religieus leven: een uitdaging om te vernieuwen
  (Luciano Manicardi)

■ Agenda

■ Boeken

Inhoudsopgave nr. 49 (september 2017)

■ Kort Nieuws

■ Dossier: Veiligheid
‘Zie mij, lieve kleine piranha!’
Veilgheid vergt openheid en moed
(Dirk Hanssens osb)
– Liefde als antwoord op terreur
In de nasleep van de aanslag in de Bataclan
(Ria Weyens)
– ‘Mijn veiligheid is bij de Heer’
Veilig zijn in Christus
(Henry Vesseur osb)
– Zondebokken maken de samenleving niet veiliger
Pleidoooi voor weerbare én vergevingsgezinde slachtoffers
(André Lascaris o.p.)
– Scholen van (on)gehoorzaamnheid
De monastieke weg en de zoektocht naar veiligheid
(Thomas Quartier osb)
– Soldaat van God
De zoektocht naar veiligheid in het leven van dom Sébastien Wyart ocso
(Harry van Royen)

DRIE CARTOONS door Davide Meindersma osb
. De stolp
. De kruisboog
. Veiligheid boven alles

PSALMCOLLAGE door Dirk Hanssens osb
‘Als in een vesting beveiligd’

GEDICHT door Karel Sergen
‘Secuur’

■ Forum: Een monnik op Oerol
Overgangsrituelen op het Terschellingse cultuurfestival
(Thomas Quartier osb)

■ Oog in oog: De kleuren van het klooster
Terugblik op de portrettenserie ‘Oog-in-oog’
(Charles van Leeuwen)

■ Agenda

■ Boeken