Alle berichten van dekovel

DK 56: onvolledige exemplaren


Door een foutje bij de drukker zijn er helaas enkele onvolledige exemplaren in omloop geraakt van DK nr. 56 over Gregorius de Grote. Enkele pagina’s zijn blanco. Onze welgemeende excuses hiervoor! Mocht u een onvolledig januarinummer hebben ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden aan de redactie. Wij bezorgen u zo vlug mogelijk een nieuw exemplaar. Dank voor uw begrip!

Inhoudsopgave nr. 55 (november 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Kleur!
– Rentmeesters over de veelkleurige genade van God
Een bijbelse verkenning en uitnodiging
(Frederik Tack)
– Kleur aanbrengen is waarheid vinden
Het kleurgebruik in iconen
(Dirk Hanssens osb en Thom Breukel)
Contempleren in kleuren
Cisterciënzer accenten in de eerste graalroman
(Guerric Aerden ocso)
– Stralend witte gebouwen
Cisterciënzerabdijen als heldere bakens in ‘verduisterde’ regionen
(Harry van Royen)
– Bruine paters, grauwe zusters en blauwe nonnen
Kleur in religieuze habijten
(Kristien Suenens en Greet De Neef)
Kleuren in Azië
Hindoeïsme en boeddhisme: rijkgetinte religies
(Paul van der Velde)
– Visuele contemplatie
Cusanus en zijn ‘benedictijnse’ correctie
(Inigo Bocken)
Beeldmeditatie: De stad der kleuren
Het nieuw Jeruzalem
(Davide Meindersma)
Forum
– ‘Het menselijke leven van Jezus is ons model’
Enzo Bianchi over Bose 
(Bernhard Eckerstorfer osb)
– Profetische stem en vernieuwende kracht
Symposium over de betekenis van Thomas Merton voor deze wereld
(Thomas Quartier osb)
 

Kapittel: ‘Hij kusse mij met een kus van zijn mond’
Advents- en kerstkapittel uit het archief van Tibhirine
(Christian de Chergé ocso)
 

Heropend: Hoe het zoenoffer Drenthes erfgoedhart werd
Mariënkamp in Assen
(Harry van Royen)
Agenda
 

Boeken

Inhoudsopgave nr. 54 (september 2018)

Kort Nieuws

Dossier: Geest en lichaam
Op zoek naar de hele mens
Een bijbels perspectief
(Bénédicte Lemmelijn)
– Geest en lichaam: vrienden of vijanden?
Kloosterpraktijken in de middeleeuwen
(Peter Nissen)
– Het vergoddelijkte lichaam in de minnemystiek
Twee middeleeuwse vrouwen getuigen over pijn en genot
(Sander Vloebergs)
– Droom en verbeelding
in Aelred van Rievaulx’ Dialoog over de ziel
Over de grenzen van lichaam en geest
(Joost Baneke)
– Een lied van liefde, dood en leven
Verkenningen van lichaam en geest
in het spoor van Thomas Merton en Joan Baez
(Thomas Quartier osb)

Kapittel: De bijzondere retoriek van de Geest
Knipsels uit een belichaamd prekenboek
(Dirk Hanssens osb)

Forum: De selectie van trefwoorden: een monnikenwerk
Hoe de Werkgroep Abdijbibliotheken de bestanden ontsluit
(Hans de Jong)

Heropend: Het sterfkruis en de kloostermoppen
Aduard van abdij tot dorp
(Harry van Royen)
 

Resonanties: Wat als God een van ons zou zijn?
Joan Osborne over spiritualiteit, zang en Bob Dylan
(Thomas Quartier osb)

Agenda
 
Boeken