Alle berichten van dekovel

Inhoudsopgave nr. 62 (maart 2020)

Kort Nieuws

Dossier: Metanoia

Van innerlijke omvorming tot berouw
Beknopte verkenning van de betekenis van metanoia
(Guerric Aerden ocso)

Alle spreuken op hun kop
Metanoia dankzij veertig dagen woestijnervaring
(Dirk Hanssens osb)

Benedictijnse kapittels onder vuur
omwille van een ‘fout’ metanoia-proces
(Stanislas Ceglar sdb & Mathieu van Albano & Willem van Saint-Thierry)

De lijkwade van Turijn en het doek van Veronica –
stille aanzetten tot verandering van inzicht?
(Thom Breukel)

De professiesteen:
plaats van zelf-transcendentie
(Daniel McCarthy osb)

Godfried Bomans
en het verlangen naar metanoia
(Gert Van Langendonck & Cisse Meert)

Intermezzo:      ‘Aswoensdag of de ommekeer’ door T.S. Eliot
                        (vertaling en duiding: Patrick Lateur)

Forum    

Spiritualiteit als ontmoeting
Hoe een leergang in Rome een woord voor de wereld in zich draagt
(Karel Musch)

Cor Orans:
een eerste (onvolgroeide) vrucht van de synodale weg
(Bernardus Peeters ocso)

HerOpend

Een ontginningsbeweging met leken
Klooster Nieuw Sion in Diepenveen
(Harry van Royen)    

Agenda

 Boeken

Inhoudsopgave nr. 61 (januari 2020)

Kort Nieuws

Dossier: Oude en nieuwe psalmen 

Psalmliturgie
Liederen als overgang naar het leven
(Thomas Quartier osb)

Bozen, rechtvaardigen, het onrecht en wij
Overwegingen bij psalm 10 en psalm 37
(José Biermans ocso)

Tussen boekmaag en tong
Over psalmen en poëzie
(Dirk Hanssens osb)

‘Eer God met het geschenk van je adem’
Psalmen laten klinken naar de oren van de tijd
(Frederik Tack)

‘Spieghel der ghenade Gods’
Psalmzang en psalmbeleving in Vlaanderen
in de zestiende en zeventiende eeuw
(Gilbert Huybens)

Vlinderend voor de Ziende
Hedendaagse kunstenaars verbeelden de psalmen
(Frederik Tack & Dirk Hanssens osb)

Intermezzi:      
– ‘Psalmodisch’ (Frederik Tack)
– ‘Psalmvignetten’ (Thom Breukel)

KloosterKado
Geschenk voor het leven: een psalter
(Charles van Leeuwen)   

Kapittel
Paus Franciscus en het Woord van God
Lectio en liturgie
(Ivo Dujardin ocso)

Gekroonde woorden
‘De Samaritaanse’ & ‘De Syro-Fenicische’ & ‘Maria Magdalena’
Drie vrouwen uit de evangeliën
(Dirk Hanssens osb)

Focus
Woorden voor een wakkere herderin
Homilie bij een abdiszegening
(Johan Bonny)

Forum    

Liturgie, kunst en theologie in trialoog
Liturgische Conferentie in de Ierse Glenstal Abbey
(Thomas Quartier osb)

Een volk zonder geschiedenis is ten dode opgeschreven
Dominicanermonnik redt het christelijke erfgoed in Irak
(Benoit Lannoo)

Resonanties
De verstilling van het lawaai
Monastieke weerklank van de Amerikaanse drone-heavymetalband Sunn O))) 
(Thomas Quartier osb)    

Agenda

 Boeken