osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

archief

INHOUDSOPGAVE Nr. 46 (januari 2017)

Kort Nieuws

Dossier: Johannes Cassianus
- De novicemeester van het godgewijde leven (*)
          Leven en werk van Johannes Cassianus
          (Dirk Hanssens osb)
- Johannes Cassianus
          en zijn visie op de deugd van de nederigheid
          (Rien van den Heuvel osb)
- Ondeugden en de geestelijke weg
          De inzichten van Johannes Cassianus
          (Gabriele Ziegler)
- Ambidexter - dubbel rechtshandig
          Een model voor de geestelijke strijd bij Johannes Cassianus
          (Fidelis Ruppert osb)
- Het rustgebed:
          een impuls voor het geestelijk leven
          (Peter Dyckhoff)

Uit de werken van Johannes Cassianus:
          - De vergelijking van de koepelbouwer
          - De vergelijking van de sluwe slang
          - De vergelijking van de speerwerper
          - De vergelijking van de was en de zegelring
          - De vergelijking van het pluisje of veertje
              (selectie: D. Hanssens osb)

Forum: Twee referaten op het generaal kapittel van de congregatie
          van Subiaco-Montecassino
          - Enkele reflecties over het monastieke leven
          (Giorgio Bonaccorso osb)
          - De monastieke schat doorgeven
          (David D'Hamonville osb)

Focus: Godsliefde - Willem van Saint-Thierry (*)
          Oude teksten in een nieuwe taal voor mensen van vandaag
          (Frederique Vanneuville)

Resonanties: De vrolijke zonderling
          Hauschka 'prepareert' de wereld
          (Thomas Quartier)

Agenda

Boeken


Terug naar overzicht